Новые полномочия полиции, что ждет граждан Украины

И так, новые полномочия полиции. Если ранее МВД Украины требовало от своих сотрудников показатели работы, а министр МВД Аваков утверждал, что палочная система в органах полиции прекращена, то теперь с подачи депутата Андрей Костина от политической партии слуга народу, полиции предоставят карт бланш на составление протокола об административном правонарушении, внимание, при отсутствии самого правонарушителя.

Так, что представляют собой новые полномочия полиции?

ПРОЕКТ

вноситься народним депутатом України:

Костіним А. Є.

 

Как перевести текст на русский язык?
Кликните правой кнопкой мыши по тексту, откроется панель, выберите перевести на русский язык. Такой способ работает в браузере Chrome.

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку складення протоколів про адміністративне правопорушення за порушення права на інформацію»

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984, додаток до N 51, ст. 1122) друге речення частини першої статті 15 викласти в такій редакції:

1) «За порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, санітарних норм, правил полювання, рибальства та охорони рибних запасів, митних правил, вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією, порушення тиші в громадських місцях, неправомірне використання державного майна, незаконне зберігання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, невжиття заходів щодо окремої ухвали суду, ухилення від виконання законних вимог прокурора, порушення законодавства про державну таємницю, порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, порушення права на інформацію та права на звернення ці особи несуть адміністративну відповідальність на загальних підставах».

  1. частину 5 статті 2123 викласти в такій редакції: «Ненадання відповіді, неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

  2. частину 9 статті 2123 викласти в такій редакції: «Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частинами першою – восьмою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до тридцяти годин».

  3. Частину другу статті 254 викласти в такій редакції: «Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, складається протягом трьох місяців з моменту виявлення особи, яка вчинила правопорушення, у двох примірниках, один із яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, якщо ця особа була присутня при складенні протоколу про адміністративне правопорушення. Якщо особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, не була присутня при складанні протоколу про адміністративне правопорушення, протокол складається у двох примірниках, один з яких направляється особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, на її адресу місця проживання або адресу місця роботи, служби».

  4. статтю 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення викласти в наступній редакції: «У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол; прізвище, ім’я, по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, якщо вони відомі; місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, якщо вони надані особою, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, якщо вона була присутня при складанні протоколу; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

Якщо особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, не була присутня при складанні протоколу, їй пропонується прибути до місця складання протоколу для його підписання.

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу, або нез’явлення такої особи до місця складання протоколу для його підписання протягом трьох днів з моменту отримання такої пропозиції, в ньому робиться запис про це. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.

При складенні протоколу присутній особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснюються її права і обов’язки, передбачені статтею 268 цього Кодексу, про що робиться відмітка у протоколі. Якщо особа не була присутня при складані протоколу, її права і обов’язки, передбачені статтею 268 цього Кодексу, зазначаються в протоколі, який надсилається такій особі за її місцем проживання або роботи, служби.

Новые полномочия полиции

До протоколу про адміністративне правопорушення, який був складений у відсутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, додаються докази направлення такій особі пропозиції прибути до місця складання протоколу для його підписання та одного примірнику протоколу про адміністративне правопорушення».

  1. перше речення частини другої статті 294 викласти в такій редакції: «Постанова судді у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена протягом десяти днів з дня винесення постанови особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником, радою адвокатів регіону, а також прокурором у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 7 та частиною першою статті 287 цього Кодексу».

2. Перше речення частини другої статті 11 Закону України «Про інформацію» (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 48, ст.650) викласти в такій редакції: «Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту, захисту прав людини або з метою складення протоколу про адміністративні правопорушення».

3. Частину другу статті 14 Закону України «Про захист персональних даних» (Відомості Верховної Ради України, 2010, № 34, ст.481) викласти в такій редакції: «2. Поширення персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту, прав людини або з метою складення протоколу про адміністративні правопорушення».

4. Доповнити статтю 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2013, № 27, ст.282) частиною четвертою такого змісту: «4. Рада адвокатів регіону з метою складання протоколу про адміністративне правопорушення має право запитувати та отримувати в державних органах, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах інформацію щодо місця проживання та ідентифікаційного номеру осіб, які притягаються до адміністративної відповідальності за неправомірну відмову в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена».

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради

України Д. Разумков

Больше информации в области юриспруденции, защиты Ваших прав, о новых законах, про новые полномочия полиции, постановлениях, Вы можете узнать из видео которые опубликованы на нашем

YouTube канале F-News 

 

Читайте другие наши статьи в Блоге